beats by dre cheap

STERILIZACIJA vs LJUDSKA PRAVA

Na osnovu pročitanog naslova - vidi naslov" moglo bi se reći kako postoji velika sličnost sa Hitlerovim zakonima o sterilizaciji mentalno oboljelih osoba. Da li postoji?...

Kaže, riječ je o 30-godišnjoj ženi s laganom mentalnom retardacijom ali potpuno lišenoj poslovne sposobnosti. Ok... premda, nije mi baš jasno, ako je lagana mentalna retardacija možda postoji i određeni postotak poslovne sposobnosti. Ali ako je potpuno lišena poslovne sposobnosti, onda nije riječ o laganoj mentalnoj retardaciji. Bar ja ne vidim ovdje nekakav znak jednakosti. Al dobro...

Kaže, nadalje, riječ je o već trećoj trudnoći. Hm... Kako je to moguće? Kako je moguće da žena s takvom dijagnozom nije hospitalizirana, već je prepuštena na skrb majci, zajedno sa svoje dvoje djece. Očevima, pazi OČEVIMA, znači svako dijete ima svog oca, oduzeta su roditeljska prava.

Šta to znači? Kako to da su očevi, dvojica, u pitanju? Kako i gdje je zatrudnila? Da li je žena pristala na seksualne odnose koji su doveli do njenih trudnoća? Da li je žena možda bila silovana u oba navrata? Da li je bila hospitalizirana ili u roditeljskom domu? O tome ništa ne piše, ali kaže da je trudna već s trećim muškarcem, kojeg se eto sad optužuje za obiteljsko nasilje.

Da li je opravdano pretpostaviti, s obzirom da su očevima oduzeta roditeljska prava, da su i oni dijagnosticirani? I, ako su se začeča desila u instituciji, jesu li i oni institucionalizirani?

Ako jesu, što to govori o instituciji u kojoj su bili? Kako je to uopće moguće?

Oba poroda su izvedena carskim rezom, zakazan je i treći carski rez, i sa medicinskog aspekta jasno je da bi svaka iduća trudnoća bila smrtno opasna i po ženu i po fetus jer zid maternice može jednostavno ne izdržat napor nošenja fetusa. To shvaćam, i to mi ima logike.

Ali, ne mogu shvatiti da je situacija dovedena do ruba samim time što je žena ostavljena na skrb majci - znači starijoj ženi, koja najvjerojatnije nema ni moć ni energiju da pored njene dvoje djece brine o seksualnom životu svoje kćeri.

I sad, Vrhovni sud, kaže da će je prilikom trećeg carskog reza sterilizirati podvezivanjem jajnika, vodeći se prvenstveno brigom o njenom zdravstvenom stanju.

Meni to liči jedino na saniranje posljedica svojih loših prethodnih postupaka, jer iz članka se jednostavno ne vidi historija.

Kaže, ovime se štite njena ljudska prava. Čekaj malo, gdje su bili i zašto nisu štitili njena ljudska prava prije?

Ovo je vrlo kompleksno pitanje. Jasan mi je medicinski aspekt, štite njen život, sada, ali gdje su bili kad je trebalo štiti njen život prije? Kako su štitili njena ljudska prava, uz sve njene dijagnoze, kad su dozvolili da ne bude hospitalizirana? Ili, ako je bila hospitalizirana, kako se moglo desiti da zatrudni s dvojicom?

Bez obzira na argumentaciju datu u odluci Vrhovnog suda, meni se čini da je i zdravstvo i pravosuđe u slučaju ove žene potpuno zakazalo. Ali potpuno zakazalo.

I njena djeca, i njena majka, i ona sama su žrtve i zdravstva i pravosuđa koje se eto danas diči suvremenošću i primjenom svih pozitivnih zakona o zaštiti ljudskih prava.

Meni se čini da su potpuno zakazali i svojom odlukom donijeli presedan u hrvatskom pravosuđu koje će se moći koristiti i za mnoge druge žene i muškarce.

Gracias a la Vida
http://graciasalavida.blogger.ba
04/01/2017 09:59